Steun ons

“Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de Salaat onderhoudt en de Zakat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren”. (Surah At-Taubah 9:18)

Moge Allah (سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى) uw steun accepteren en u nog meer verrijken.

 

Geld inzamelen | Doneeractie.nl

Steun de moskee, wat kan je doen?

– Dua voor het welzijn van alle moslims en het slagen van de moskee.
– Een jaarlijkse bijdrage (Shart) van €120 per gezin of €10 per maand. (Zie Monitor in de moskee)
– Doneer op bankrekening (BIC:INGBNL2A) NL26INGB0000814643  t.n.v. Stichting Moskee Sonat.
– Doneer via iDeal of Credit Card
– Vertel vrienden en of famillie over het belang en noodzaak van de steun voor de moske.

   Wat houdt de zakat in?

  De zakat (de zuiverende sociale belasting) vertegenwoordigt de derde pijler van de islam. Deze is ontstaan in het tweede jaar van de Hidjra.

  Het doel van de zakat is de zuivering en vruchtvorming: de zakat is zuiverend omdat het de ziel zuivert van hebzucht en de nadruk legt op het verdelen van wat men bezit. Je vermindert niet, integendeel, je krijgt er zegen voor in de plaats.

  In de Heilige Koran wordt de zakat vaak verbonden in zowat 82 verzen. Sjeik al-Sa’dy (overleden in 1376 van de Hidjra/1956 na Chr.), onderstreept het belang van deze band:

  “Heel vaak, koppelt God in de Heilige Koran, het gebed aan de zakat. De reden hiervoor is dat het gebed symbool staat voor de oprechtheid en de toewijding tegenover de Degene die wordt aanbeden terwijl de zakat en de aalmoes symbool staan voor de vrijgevigheid tegenover Zijn schepsels. Op deze manier wordt de uiting van geluk van een dienaar(es) geïllustreerd door zijn toewijding aan Degene die aanbeden wordt en zijn medewerking om zich in te zetten voor de gewone mensen…” (Taysîr al-Karîm al-Rahmân fî tafsîr kalâm al-Mannân p.24)

  De instelling van de zakat is opgericht door de Heilige Koran en de soenna (de profetische traditie): Hierover wordt in de Heilige Koran het volgende gezegd:

  “Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan opdat je hen daardoor mag reinigen en louteren.” (Soera Berouw nr.9, vers 103)

  De Profeet (vzmh) legt op zijn beurt de zakat vast als één van de pijlers van de islam: “De islam is gebaseerd op vijf pijlers: getuigen dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is, het gebed verrichten, de zakat betalen, vasten tijdens de maand Ramadan en de Hadj uitvoeren. ” Overgeleverd door al-Bukhary en Muslim volgens de metgezel Abdullah Ibn ‘Omar (vzmh).

  De zakat is verplicht voor elke persoon die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Moslim zijn.
  • De absolute bezitter zijn van de goederen onderworpen aan de zakat.
  • De waarde van het goed is in voortdurende groei.
  • Het bereiken van de drempel van de belastbare zakat (het equivalent van 85 gram goud).
  • Het verloop van een maanjaar.

  Wanneer men aan deze voorwaarden voldoet, zou de moslim 2,5% van zijn bezit moeten uitgeven als zakat. Zakat kan in verschillende vormen bestaan waaronder:

  • Muntstukken.
  • Handel.
  • Vee.
  • Vruchten en granen.

  De Heilige Koran vermeldt aan wie een moslim zijn/haar zakat mag overhandigen, dit is een groep van 8 soorten mensen:

  “De aalmoezen zijn alleen voor de armen en de behoeftigen, voor degenen die aangesteld zijn om de aalmoezen te ontvangen en te verdelen, voor de bijeen te brengen sympathisanten, voor het vrijkopen van slaven, voor de gefailleerden, voor de strijders en voor de arme reizigers.” (Soera Berouw, nr.9, vers 60)

  De zakat heeft als religieuze en sociale daad enkele doelen die wij als volgt in het kort opsommen:

  • De Schepper bedanken voor zijn gunsten.
  • Onze ego opvoeden door te leren delen.
  • Vermijden dat we onze goederen hamsteren door deze te laten circuliseren.
  • De armoede efficiënt bestrijden.

  Wie de zakat betaalt, krijgt er een beloning voor. God heeft de gelovigen die deze religieuze daad verrichten, geprezen:

  “Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen die ootmoedig zijn in hun gebeden, die al hetgeen ijdel is, schuwen en die zakat betalen.” (Soera De Gelovigen, nr. 23, vers 1 tot 4)

  De Profeet (vzmh) legde de nadruk op het feit dat de zakat één van de zaken is die toegang biedt tot het Paradijs: Een man vroeg de Profeet (vzmh) om aan te geven wat hem waarschijnlijk het paradijs zou doen binnentreden, en hij (vzmh) antwoordde:

  “… Je moet God aanbidden zonder Hem te associëren, het gebed verrichten, de zakat betalen en uw familiebanden onderhouden. ” (Overgeleverd door al-Bukhary volgens Abu Ayyub al-Ansari (vzmh))

  Ten slotte is het belangrijk te weten dat de zakat niet wordt beschouwd als een daad van liefdadigheid, maar als het recht van de armen en van elk persoon die als begunstigde van de zakat is aangewezen door God, in Zijn Heilig Boek. Door de zakat te betalen, bevordert men de broederlijkheid en de sociale gerechtigheid. Deze daad zal zorgen voor een duurzame ontwikkeling die grote voordelen met zich meebrengt voor alle leden van de samenleving.

  Translate »