Renovatie SOUNNAT

Vanaf 1-December-2015 zijn we begonnen met de renovatie van het pand 11-15.

Renovatie van het pand.

Onlangs zijn wij begonnen met het renoveren van het pand, hiervoor zal er een steiger voor het gebouw worden geplaatst.

Wij zullen er alles aan doen om de overlast te beperken. Ondanks het feit dat wij de overlast tot een minimum beperken, is het mogelijk dat niet alles geheel zonder hinder verloopt. Als bezoeker, bewoner en omwonende kunt u hier enige hinder van ondervinden. Wij hopen op uw begrip hiervoor en uiteraard proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Mocht u toch een melding van overlast willen maken. Dan kunt u contact opnemen met Moskee Sounnat.

We hopen u zo voldoende te hebben ingelicht.

 

Moge Allah ons steunen om dit project tot een goed resultaat te leiden.

 

Translate »